دوستان

۱۷ آذر ۱۳۹۰

قطع شین تا وصل شین

زندگی دیجیتالی ارتباط با دیگران رو آسونتر کرده و باعث شده که ما با دوستان بیشتری در روز در تماس باشیم ولی این دوستان بیشترشون شاید افرادی باشند که بدون حضور فیس بوک یا اسکایپ نشه به راحتی باحاشون ارتباط برقرار کرد و شاید اصلا لزومی به این ارتباط دور نباشه

هر روز انسانها تنها تر میشوند و این بخاطر تبدیل شدن ارتباط کلامی و حضوری به ارتباط مجازیست
ویدیو زیر لپ کلام رو به خوبی میگه۱۳ آذر ۱۳۹۰

تصادف

راننده اتوبوس داره وسط خیابون تایر رو عوض میکنه بدون اینکه یه علامت خطری چیزی بزاره
کامیون کناریش هم که میخواد بیاد سمت راست دقت نمی کنه و راننده کامیون سوم هم که با سرعت تمام میاد میزنه کلی انسان بدبخت و بیگناه رو میکشه

تا کی بخاطر حماقت یه عده باید جان انسانهای بیگناه گرفته بشه