دوستان

۱۷ مرداد ۱۳۸۷

سفر به ایران

فردا تاریخ 08.08.08 دارم بعد از 2 سال بر می گردم وطن.
ساعت یک شب هست و من یادم اومد که درسهای ویدیویی رو از سایت دانشگاه دانلود نکردم.

حدودا یک گیگابایت هست و تو ایران دانلود کردنش غیر ممکن.
دیروز آرش یکی از دوستام از تهران رفت میشیگان.
دوسال بود ندیده بودمش و متاسفانه فکر کنم تا 4-5 سال دیگه هم نبینمش.

تو این دو سال خیلی چیزها عوض شده که ایران رفتن می تونه اونارو بهم یادآوری کنه.
این چند مدت امتحان داشتم و فقط یک روز وقت که وسایلم رو جمع کنم.

با دوربینم تصویرهای جالبی رو که در ایران میبینم ضبط می کنم و بعد همین جا در موردش می نویسم.

ماه پیش یک سفر یک هفته ای به سوئد و دانمارک داشتم که هنوز وقت نکردم در موردش بنویسم.
در اولین فرصت درو موردش می نویسم.

تا بدرقه بعدی در ایران