دوستان

۱۳ مرداد ۱۳۸۶

مدرسه سگها

دارم یک قسمت جدید به بدرقه اضافه میکنم که تاحالا نمونه اش رو ندیدم و به نظرم جالب باشه و تا کامل نشدنش روش نمی کنم.
داشتم تو خیابون می رفتم که دیدم یک عالمه سگ با صاحباشون وایسادن , یکم دقت که کردم دیدم مدرسه سگهاست و دارن به سگهاشون آموزش می دهند.
به نظرم اگه این پول صرف تحصیل محرومین می شد بهتر بود.
یک نژاد از سگ آلمانی هست که یه چیزی در حدود اسب هست و کله اش شبیه خرسه و واقعا نزدیک شدن بهشون جرات می خواهد

0 comments:

ارسال یک نظر