دوستان

۲۷ فروردین ۱۳۸۶

Freiburg

دانشگامو عوض کردم , اومدم فرایبورگ
دانشگاه 550 سالشهدر جنوب غربی آلمان در جنگلهای سیاه آلمان به نام schwarzwald
خواهر خوانده اصفهانه و یک خیابان به نام اصفهان Esfahan-alle در فرایبورگ است و بالعکس
دویست هزار نفر جمعیت داره و سی هزار تا دانشجو
چسبیده به مرز سوییس و فرانسه ( تا پاریس15 یورو , علی مهمون نمی خوای )
اینجا همه دوچرخه دارن و یک رودخانه از تو شهر می گذره که بوسیله کانالهایی این آب به داخل شهر آورده شده
دنبال خونه می گردم , چند تا رو دیدم ولی هنوز هیچ کدوم درست نشده
تشکل های دانشجویی به نام studentenverbindung وجود دارد که با هم معمولا فعالیت های مذهبی و ورزشی انجام می دهند و معمولا کاتولیک هستند و امکانات بسیار خوب و خانه های خوبی دارند
ایرانیهای اینجام که خیلی کمکم کردن و همیشه مهمون نوازن و اطلاعات کاملی دارن

دانشگاه قبلی می گفت که مدرک ایران در برنامه ما نیست و به من دو تا درس پیش نیاز لیسانس داد ولی دانشگاه اینجا به من گفت نمی خواهد درسهای پیش بگذرونی و به بقیه گفتن این درسها computer science theory I , II رو باید بگذرونید.

یک اتاق هم پیدا کردم و سه شنبه می رم قرار دادشو ببندم , اگه درست شد در پست بعدی در مورد اون هم می نویسم