دوستان

۲۸ بهمن ۱۳۸۷

دیدن جدید ترین ویدیوهای یوتیوب در خبرخوان شما

یکی از راههای اشتراک ویدیو در یوتیوب این است که شما در حال عادی در یوتیوب مشترک شوید و در آخر هفته ویدیو ها را به صورت
ایمیل دریافت خواهید کرد و راه دیگر استفاده از آراس اس خوان هست

درحال حاضر یوتیوب آراس اسی به ترتیب ویدیوهای آپلود شده نمایش نمی دهد و خروجی آن مرتب نشده است
من با استفاده ازکد های یوتیوب راه آن را پیدا کردم
برای مثال برای دیدن آخرین ویدیو های یوتیوب بی بی سی فارسی از لینک زیر استفاده کنید


برای دیدن ویدیوهای کانال های دیگر می تونید قسمت قرمز رنگ را با نام کانال دلخواه عوض کنید

0 comments:

ارسال یک نظر