دوستان

۱۹ خرداد ۱۳۸۶

خلیج فارس

خواستم یادی از آهنگ زیبای خلیج فارس کنم
آهنگ خلیج فارس با صدای ابی

آهنگ خلیج فارس با صدای مهدی مقدریان

متشکر از خواننده غزیر که بزرگان رابه یادمان می اندازند.

نمی دونم کی اینو مد کرده که خواننده ها اول آهنگ اسمشون رو می گویند
فکر می کنم اگه اسمشون رو نگویند و شنونده ازآهنگشون خوششون بیاد و بدنبال خواننده بگرده بیشتر اسمشون تو ذهن خواننده می ماند
به آهنگ مستقیمالینک ندادم چون لینک از سایت دیگر قبول نمی کند

0 comments:

ارسال یک نظر