دوستان

۰۴ تیر ۱۳۸۶

مهستی هم آسمانی شد


برای مهستی و خواهرش هایده طلب آمرزش می کنیم

دانلود آهنگ وقتی رفتم
24Kps 128Kps

وقتی رفتم کسی غصش نگرفت
وقتی رفتم کسی بدرقم نکرد
دل من میخواست تلافی بکنه
پس چشه هیچ کسی عاشقم نکرد
پس چشه هیچ کسی عاشقم نکرد

0 comments:

ارسال یک نظر