دوستان

۰۶ آذر ۱۳۸۵

اسپانیاییا

آقاما از دست این اسپانیاییا چی کارکنیم. پنج تا اردو رفتم اسم بنویسم همشون پربودن. واسه کاراموزی اومدن
اینجا , درس که ندارن , روی شیرازیام تو گردش کم کردن هیچ , مسوول اینتر نشنال کلوبم که فکر کنم اسپانیایه

0 comments:

ارسال یک نظر