دوستان

۰۸ آذر ۱۳۸۵

کلاس

امروز تو کلاس حل تمرین یه تمرین در مورد مدیریت پروژه دادن , ما آسیاییها ,عموما خاورمیانه ایها و آفریقاییها ,عین گاو 45 دقیقه داشتیم به هم نگاه می کردیم. مثلا ما دانشجوی فوق لیسانسیم خیر سرمون. یارو لیسانس کامپیوتر داره هنوز اسم رشنال سوییت به گوشش نخورده , ولی این آلمانیا خصوصا کمک مدرساشون خوب بارشونه ها

البته اینو بگم که زمان نشون داده دو سال دیگه حداقل در مورد ایرانیا قضیه بر عکس می شه


0 comments:

ارسال یک نظر