دوستان

۰۳ فروردین ۱۳۸۶

comparision between Iran and Germany population distribution

In the followin table you can see the list of top 5 largest cities of Germany

Rank
City
State
Population
1
Berlin Berlin
3,275,000
2
Hamburg Hamburg
1,686,100
3
München Bavaria
1,185,400
4
Köln Northrhine-Westfalia
965,300
5
Frankfurt Hessen
648,000

and you can see the all list here.

and also here is the list of 5 cities in Iran

Rank
City
City Population
Urban Population
1
Tehran
7722900 10978900
2
Mashhad 2040700 2040700
3
Esfahan 1362300
2593100
4
Tabriz 1210600 1210600
5
Shiraz 1158500 1158500

and you can see the all list here.

Here I wanna to have a comparision between Iran and Germany population distribution.

Accourding to Wikipedia the populaton of Iran is
about 70 milion and Germany is 82 milion.
About 18 milion live in 5 largest cities of iran and about 7.7 live in 5 largest cities of Germany.

So, aproximately I could say 25% percent of Iranian live in 5 largest cities and for
Germany it is about 9% percent.


The numbers are not exactly( just trust me), but another interesting statistic is that

37 million or 45 percent Germany's people live in the
300 largest cities.

7 comments:

ناشناس گفت...

Hi!

ناشناس گفت...

خدمت دوست گرامی جناب امیدی
من به دنبال تعداد ایرانیهای ساکن آلمان هستم و به تفکیک شهر باشه که چه بهتر. در این مورد میتونم درخواست کنم اگر منبعی رو میشناسید به من معرفی کنید. با آرزوی موفقیت

Softminer گفت...

http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=297&Itemid=88

Kourosh گفت...

از لطفتون خیلی ممنون. نگاهشون میندازم. اگر چیز دیگری هم پیدا کردید بزرگترین محبت را میکنید. موفق باشید.

ناشناس گفت...

آقا پس چرا تماس نگرفتید؟

Naj گفت...

Salaam,

A friend recommended your blog and I just realized mine is on your blogroll. Thank you.

We shall be doing e-did o e-bazdid :)

Best
Naj aka (neo-resistance)

تلفنچی گفت...

سلام رضا
سال نومبارک
According
رو درست کن

ارسال یک نظر