دوستان

۱۳ اسفند ۱۳۸۵

Refugees by country

همانطور که می بینید بیشترین پناهنده در دنیا از ایران می باشد
آرزوی هر ایرانی است که در کشورش زندگی کند , امیدوارم ایرانیهای خارج کشور برای آباد ساختن کشورشان برگردند


0 comments:

ارسال یک نظر