دوستان

۲۸ اسفند ۱۳۸۵

Norouz 86 Mobarak

Norouz 86 Mobarak
سال نو مبارک
امیدوارم سال خوبی همراه با موفقیت و سربلندی در پیش داشته باشید
I hope you success and prosperity in the new year
رضا امیدی


The image “http://www.minafam.com/obj/newyear.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

0 comments:

ارسال یک نظر