دوستان

۲۲ بهمن ۱۳۸۵

زندگی و عقاید حسین بن منصور حــلاّج

برنامه ای از تلویزیون AFN
این برنامــهء ارزشمند و ماندگار را می توانید در شبکهء جهانی اینترنت به نشانی زیر ببینید، لطفاً کلیک فرمائید:
حجم فیلم 20 مگابایت
زندگی و عقاید حسین بن منصور حــلاّج
thanks from http://hamishak.blogspot.com

0 comments:

ارسال یک نظر