دوستان

۱۲ بهمن ۱۳۸۵

زندگی


زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

لطفا در نظر سنجی بدرقه که در سمت راست صفحه می باشد شرکت کنید

1 comments:

ناشناس گفت...

ای به چشم

ارسال یک نظر