دوستان

۱۲ دی ۱۳۸۵

فرنگ از نگاه ايرانيان

مردمان واشنگتن روحيات اجتماعي جالبي دارن. وقتي در محله قدم مي زنيد، غير ممکنه که يکي از اهالي محل از کنارتون رد بشه و لبخندي بهتون نزنه و حالتون رو نپرسه. تو مترو و خيابون هم اگر با کسي چشم تو چشم بشيد، خيلي سريع يک لبخند تحويلتون مي ده. برخلاف خيلي از اروپايي ها ، اين جماعت در ظاهر مردمان خون گرمي هستن. البته بعضي از دوستان که سال ها اينجا تشريف دارن، مي گن اين لبخندها و حال و احوال پرسي ها بيشتر سطحي هستن و بيشتر بر اساس عادت انجام مي شن و حقيقي نيستن. ولي به نظر من، همين که با هم با روي گشاده برخورد مي کنن، قابل تحسينه.

ادامه

0 comments:

ارسال یک نظر