دوستان

۰۱ بهمن ۱۳۸۵

آموزش زبان آلمانی در صدای آلمان

برنامه آموزش زبان آلمانى
?Deutsch, Warum nicht

برنامه آموزش زبان آلمانى براى سطوح مقدماتى و متوسطه در نظر گرفته شده است. اين برنامه آموزشى از چهار دوره تشكيل شده و هر دوره ۲۶ درس را دربرميگيرد. مدت زمان هر يك از درسهاى راديوئى ارائه شده در تارنماى بخش فارسى صداى آلمان ۱۵ دقيقه است

برای رفتن به سایت روی عکس کلیک کنید

0 comments:

ارسال یک نظر