دوستان

۰۲ بهمن ۱۳۸۵

World Happiness خوشی ملت ها

روسها انسانهای خشکی هستند
اسپانیایی ها هم خیلی خوشن
فکر کنم یادشون رفته رو شیراز یک گردی قرمز بکشن
عربستانم که غم و غصه ندارند تا وقتی نفت و کعبه رو دارند
استرالیا هم با مساحتی 6 برابر ایران و جمعیت یک سوم ایران دارن حالشو می برن
افریقایی ها هم بنده خدا ها به چی دلشون خوش باشه
در مورد آلمان موافق نیستم که قرمز باشه ولی هلندیا با حالن
راستی رو عکس کلیک کنید تا بزرگتر ببینیدش
اگرهم جای کشور ها رو نمی دونید می تونید رو همین خط کلیک کنید

0 comments:

ارسال یک نظر