دوستان

۰۵ بهمن ۱۳۸۵

کی اشکاتو پاک می کنه شبا که غصه داری

2 comments:

Kamran گفت...

man

ناشناس گفت...

and me too!!!

ارسال یک نظر