دوستان

۰۶ بهمن ۱۳۸۵

مديريت اجرا و برنامه ريزي

اون موقع با خر و شتر ببینید چی ساختن

حالا هم اینو بخونین

سردر دانشگاه علم و صنعت ايران، ماه قبل افتتاح گرديد. مديريت اجرا و برنامه ريزي ساخت اين سردر نكات آموزنده اي دارد كه زياد هم در ايران دور از انتظار نيست! با ديدن تابلو مشخصات نصب شده در ورودي دانشگاه به چند نكته مي توان پي برد. 1- طرح سردر در سال 1378 داده شده و سال 1385 اجرا شده است. (فقط هفت سال!) 2- در اين مدت پنج رئيس دانشگاه عوض شده است! و جالبتر اينكه اسامي تمامي روساي دانشگاه قبل در تابلو يادبود ذكر گرديده و از زحماتشان تشكر شده است!
1 comments:

رضا گفت...

البته آن ساختمان را با شتر نساختند!
آن روزها که برج شهیاد را می شاختند کاروان شتر در تهران کم نبود و روزی چند بار می توانستی کاروانهای شتر را در تهران ببینی،
آن عکس هم یکی از آن لحضه هاست و شترهای محترم از آنجا رد می شده اند که عکاس ،شکارشان کرده!
اما در هرحال در مورد سردر با شما موافقم،درست مثل تونل کندوان!

ارسال یک نظر