دوستان

۱۸ آذر ۱۳۸۵

شادی وسعادت

اگر خواهان شادی وسعادت یک ساعته هستید ، کمی چرت بزنید.
اگر خواهان سعادت وشادی یک روزه هستید ، به پیک نیک بروید.
اگر خواهان شادی وسعادت یک هفته ای هستید ، به مسافرت بروید.
اگر خواهان شادی وسعادت یک ماهه هستید ، ازدواج کنید.
اگر خواهان شادی وسعادت یک ساله هستید، ثروتی به ارث ببرید.
اگر خواهان شادی وسعادت برای همه عمر هستید ، از کاری که می کنید لذت ببرید

1 comments:

ناشناس گفت...

I agree with it!

ارسال یک نظر