دوستان

۰۳ دی ۱۳۸۵

هیچ وقت وارد جنگ نشی , بخصوص با خودت

انسان باید همیشه خوشحال باشه , بگه بخنده , امیدوار باشه , همیشه درها رو به روی خودش باز کنه , خوشحال از اینکه زندست و زندگی می کنه , امیدوار باشه , خوش باشه.
خوشحال ازاینکه زندست و زندگی می کنه , دوست داشته باشه و بذارن دوستش داشته باشند.
تو فیلم ارباب جنگ می گفتش که راز زنده موندن و موفقیت اینه که هیچ وقت وارد جنگ نشی , بخصوص با خودت.
بعضی ها با خودشون درگیری دارند و هی به خودشون گیر می دن. کسی که با خودش مشکل داره با دیگران هم مشکل پیدا می کنه.
عده دیگه بر عکسن , تو جمع می گن و می خندن , از حقشون به راحتی می گذرن , وقتی که تنها شدن هی خودشونو سرزنش می کنن و تو سرو کله خودشون می زنن.
چرا بعضی ها عادت ندارن که مثل بقیه زندگی کنند و خیلی راهها را به خودشون می بندن , که می خوان بگن که ما با بقیه فرق داریم , آره فرق دارین ولی از نوع غیر عادیش.
خیلی وقتها آدم باید مثل دیگران زندگی کنه. وقتی که با دیگران متعادل شد حالا شروع کنه به جلو زدن,
نه اینکه یک شبه ره صد ساله رو رفت.
نمی دونم آیا واقعا می شه یک شبه ره صد ساله رو رفت.
به قول دکتر الهی قمشه ای هر وقت نمی دونستین چی کار کنین خوبی کنید. خوبی چیزیه که همه دوستش دارن.

0 comments:

ارسال یک نظر