دوستان

۰۸ دی ۱۳۸۵

دنيا

هر گز براي بهره مندي از خوشبختي ، امروز و فردا مكن
فرقي نميکنه گودال آبي کوچک باشي يا دريايي بيکران.زلال که باشي آسمان درتوست
ميوه در انتهاي کمال خود مي افتد برگ در ابتداي زوال خود بنگر تو چگونه مي افتي؟ مانند ميوه سرخ؟ يا مثل برگ زرد؟

زندگي مثل شطرنج
اگه بلد نباشي همه مي خوان اونا بهت ياد بدن...
و اگه بلد باشي همه مي خوان شکستتد بدن......

يادت باشه دنيا گرده,هر وقت احساس كردي به آخر رسيدي شايد در نقطه شروع باشي.!!!

امروز بهترين روز براي من بود چون امروز اولين روز باقيمونده عمر من بود
صميم شبيه ماهي است، گرفتنش آسان و نگه داشتنش دشوار است.

0 comments:

ارسال یک نظر