دوستان

۱۴ آذر ۱۳۸۵

برو چنار

هر وقت دیدین که چند نفر تو راتون وایسادن که چیز زیاد عجیبیم نیست و هر چیم جیغ و ویغ می کنید نمی رن کنار کافی به آرومی بگین حزب الله , در چند صدم ثانیه همه می زنن کنار

0 comments:

ارسال یک نظر