دوستان

۰۳ دی ۱۳۸۵

کوهنوردی

مطمئنا تا حالا شما کوهنوردی رفتین , می دونین واسه بالا رفتن راههای زیادی هست , اولین راهها رو معمولان گوسفندا کشف کردن , بعد از اینکه مدتی انسانها از این راهها رفتن عده ای متخصین متوجه شدن که
میشه راههای دیگری رو هم پیدا کرد و با استفاده ازامکاناتی که داشتن شروع کردن به ساختن راههایی که گوسفندها تا صد سالم به فکرشون نمی رسید چون اولا عقلشون نمی رسید و ثانیا امکاناتشونو نداشتن.

حالا چهارنفر جدید می خوان از این کوه بره بالا , اولیه اون راه گوسفندیه رو میره و همیشه از همون راه میره.
دومی یک بار از گوسفندیه میره دوم از اون جدیده می ره و همیشه از اون جدیده می ره.
سومی یک بار از گوسفندیه میره دوم از اون جدیده می ره و سوم سعی می کنه یه راه جدیدتر پیدا کنه.
چهارمیه از همون اول می ره که راه جدید پیدا کنه بدون اینکه اون دو راه قبلیو بره .

0 comments:

ارسال یک نظر